Wie?

Bart De Durpel

 

Bart is sinds geruime tijd actief binnen de werking van Leef! Hij woont in Steenhuize, is actief binnen de sociale huisvesting en zetelde van 2008 tem 2012 in de OCMW-raad van Herzele.

Over ons

Leef! komt op voor de Herzeelse burger. Wij hebben oog voor sociaal-ecologische thema's en werken aan een betere samenleving voor iedereen.

 

Wij hebben momenteel 1 verkozene in de Herzeelse gemeenteraad, op basis van 9,2% en vertegenwoordigen hiermee een mooi aandeel van de gemeente Herzele.

 

Hieronder kan je de mensen van het bestuur vinden. Je kan niet 'lid' worden van Leef! door te betalen, wel door jou actief in te zetten om onze gemeente tot een (nog) betere plaats te maken.

Je kan ons financieel steunen via een vrije gift of door naar onze jaarlijkse eting te komen.

Filip De Bodt

Gemeenteraadslid

 

Filip zetelt sinds 1994 in de Herzeelse gemeenteraad. Zijn 'dada' zijn het financieel beleid en de begroting van de gemeente, cultuue, klimaat en energie en ruimtelijke ordening.

Hilde Fonck

secretaris Leef!

 

Hilde is de secretaris van de partij. Sinds kort is zij gepensioneerd lerares en zij is een voormalig PWA-raadslid.

Marnix Schollaert

 

Marnix is als lid van GROEN! ën actief als onafhankelijk binnen LEEF! Zijn thema's zijn ruimtelijke ordening en leefmilieu. Hij zetelt in de GECORO, de commissie voor ruimtelijke ordening en is voormalig PWA-lid.

Patrick Giebens

 

Patrick is onze webbeheerder, zetelt in de bibliotheekraad en is actief binnen de vakbond ACOD.

Evendael 27, 9550 Herzele

België

 

 

CONTACT

Tel Filip: 053.63 14 85

© Copyright 2015. All Rights Reserved.