Nieuws

Horecabeleid Herzele: we hebben ernaar gezocht maar geen gevonden. (31/10/2017)

Herzele heeft al jaren geen horecabeleid. Daardoor krijgt horeca (het net als de andere kleinhandel) moeilijk in onze gemeente. Daar moeten algemene oplossingen voor zijn als Herzele binnen tien jaar nog een centrum wil hebben.

LEEF! stelt voor om een horecaplan uit te werken op basis van volgende krachtlijnen die terug te vinden zijn in de bestaande plannen van Antwerpen, Brugge, Sint-Niklaas, Aalst, Genk en aantal kleinere steden en dorpen

- Horecacoach: aanstellen van een horecacoach als centraal aanspreekpunt.

- Horecadatabase (diensten en co, volledige lijst): die moet er voor zorgen dat elke dienst dezelfde lijst gebruikt voor evenementen. Nu bestaan er verschillende lijsten (kermisaffiche, middenstandsraad…) en worden mensen op een andere manier of niet aangesproken.

- Aangenaam centrum: Het centrum van onze gemeente moet evolueren van een betonnen woestijn naar een gezellig, open centrum (zie Centrumplan Liebaut)

- Evenementen: Er zijn voldoende evenementen maar er moet een beleid komen over hoe men ze uitvoert een aanpakt: men moet geen horeca-initiatieven wegstoppen met kermiskramen, iedereen op tijd verwittigen van activiteiten zou zinvol zijn, eerst lokale mensen betrekken bij vb. foodmarkt alvorens trucks te bellen, eenzelfde aanbod van activiteiten ipv het ene jaar wel, het andere niet. Men zou kunnen zoeken naar arrangementen.

- Toerisme: Vroger hadden we veel dagjesmensen die (zlefs met bussen) onze gemeente kwam bezoeken. Nu is dat weg. Men zou dat kunnen herbeginnen. Men zou een toeristisch aanbod van folders en elke zaak kunnen bezorgen, betere bewegwijzering doen, een toeristisch bureau open houden in het weekend.

- Winkelen: zoeken naar een aangenaam winkelaanbod

- Terrasreglementering: men zou terrassen kunnen gratis laten bouwen en zelfs kunnen zorgen voor wat kwaliteit en schoonheid.

- Horeca op de gemeentelijke website

- Communicatie: klare communicatie met de horeca, promotie naar de inwoners toe. Onderlinge communicatie verbeteren: de diensten spreken mekaar soms tegen of zijn niet op de hoogte van mekaars beleid.

- Fairtrade + lokale producten (onze streekbieren vb) stimuleren door raamovereenkomsten te maken: als zaken aan een bepaalde norm voldoen worden ze ook extra in de watten gelegd of vermeld. Een beleid dat is sturen en ondersteunen tegelijkertijd in plaats van één van de twee.

- Kerngebied met stimuli en subsidies. Er werd twintig jaar geleden al een kerngebeid aangeduid voor winkels en horeca in Herzele. Nadien is er niets meer mee gebeurd. Aan de hand van dat kerngebied zou men kunnen maatregelen en subsidies voorstellen (vb: subsidies voor vernieuwende aanpak, nieuwe zaken, renovatie voorgevel, verfraaien binnen…)

Filip De Bodt

LEEF!

 

VLD-N-VA DOEN VOORT, ZOGEZEGD!

 

Een klein artikeltje in Het Laatste Nieuws trok deze week onze bijzondere aandacht. Volgens de auteur (FEL) is er in Herzele al een akkoord om na de volgende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een N-VA-Open-VLD meerderheid te lanceren. De auteur schrijft nu al dat de ‘coalitie op haar elan’ doorgaat en dat dat ‘de normaalste zaak van de wereld lijkt’.

 

Het is een tijdje geleden dat de reporter in kwestie in Herzele waargenomen werd en dat heeft zo blijkbaar zijn gevolgen. Zijn bericht laat uitschijnen dat het allemaal al beklonken is, maar dat is misschien niet meer dan de ultieme wens van de opsteller. Volgens onze informatie is dat verre van zo.

 

Wij horen immers in de wandelgangen vertellen dat de N-VA te Herzele aan het imploderen is. In 2016 al stapte schepen Jurgen Neyrinck over naar de Open-VLD. Normaal brengt zoiets wel een rel teweeg, temeer er sprake was over ruzie tussen de schepen en de partij rond de afdrachten (het percentage van het schepenloon dat naar de partij gaat). Bovendien verloor de N-VA daarmee de belangrijke post financiën, zonder ook maar één compensatie te krijgen. In Herzele bleef het daar stil rond. De twee andere schepen, Sofie Hoefman en Stefaan Lauwaert, gingen zonder veel morren verder met hun job.

 

Een andere groep binnen de N-VA, rond de OCMW-raadsleden Toon De Bock (woordvoerder Liesbeth Homans) en Koenraad De Decker keken de feiten met lege ogen aan maar konden weinig aan de situatie veranderen. De N-VA-schepenen waren de voeling met de partij volledig kwijt.

 

Sinds een paar maanden is nu algemeen geweten dat de twee schepenen allicht ook niet meer zullen terug te vinden zijn op de lijst van de N-VA te Herzele. Sofie Hoefman zegt al een paar maanden tegen iedereen die het wil horen dat zijn niet meer op de N-VA-lijst zal staan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De kans is klein dat ze elders alsnog een politiek engagement op zich neemt. Nu wordt ook verteld dat schepen Lauwaert er de brui aan geeft. Die zou om privé-redenen vertrekken uit Herzele. Volgens Stefaan Lauwaert is daar niets van aan: "Ik ontken bij deze dat ik uit Herzele verhuis ! Het wil niet zeggen omdat ik een zorgpraktijk aan het uitbouwen ben in Deinze dat ikzelf ook verhuis.“ De N-VA zou dan in één klap al zijn schepenen verliezen op de gemeenteraadslijst van 2018.

 

Dat maakt het scenario van Het Laatste Nieuws redelijk oubollig. Als de N-VA op halve kracht aan de meet verschijnt, dan is de kans groot dat de partij een pak minder stemmen haalt en dat de coalitie zij ene zetel op overschot verliest.

 

Leden van Open-VLD strooiden dan ook nu al rond dat de partij een akkoord zou hebben met de CD&V, wat daar dan weer door iedereen ontkend wordt. Ook Sp.a-er Jo De Loor gelooft in die piste en gooit ze regelmatig naar het hoofd van de CD&V-verkozenen. De Loor mikte op een CDV&SP.A-coalitie, eventueel versterkt met LEEF!, om de krappe Herzeelse meerderheid te breken.

 

U ziet, het kan in Herzele nog alle kanten op en het is belange nog niet zeker of de huidige meerderheid op zijn slabakkende elan verder gaat.

 

Filip De Bodt

 

DOORNSTRAAT KRIJGT WEER KASSEIEN

 

Eerder deze maand viel vriend en vijand achterover van het nieuwste Herzeelse monument, de heraanleg van de Doornstraat. Een kasseistrook van driehonderd meter werd langs de buitenkanten verhard met asfalt. Het resultaat is afschuwelijk. Volgens het gemeentebestuur van Herzele ging het om een voorlopig initiatief.

 

 

De Herzeelse Doornstraat ligt er al jaren hobbelig bij, daar is geen discussie over. Eén of twee keer per jaar zijn er ook inwoners die daar over klagen. Terecht. Net zoals ze dat ook terecht doen op andere plaatsen waar méér verkeer is. Op het einde van de Doornstraat staan vijf huizen, die door deze toestand moeilijk te bereiken zijn. In alle gemeenten wordt dit soort wegen hersteld. Vermits de klachten al een kleine tien jaar duren, kon het in principe ook geen enkele moeite zijn om daar tijd bij te zijn en die werken te voorzien in één of ander meerjarenprogramma. Het feit dat er op het einde van die weg een bedrijf is, waar ook een Herzeelse schepen werkt, zou het geheel moeten vooruit helpen. Niet dus.

 

Na jaren van inactiviteit besliste de Herzeelse Open-VLD schepen van Openbare Werken (Jan Van Damme) plots om de weg voorlopig te herstellen. Inwoners uit de buurt protesteerden omdat de laatste lange kasseiweg in het dorp er aan moest.

 

Van Damme reageerde in de pers dat het om een voorlopige herstelling ging maar blies warm en koud tegelijkertijd door te stellen dat er geen financiële middelen waren om die herstelling uit te voeren. Die middelen zijn er wel voor de aanleg van een sportpiste in Borsbeke en andere werken, maar niet voor de Doornstraat.

 

Tijdens de gemeenteraad gaf Van Damme ook toe dat de gemeente bij het uitvoeren van deze werken een bouwovertreding had begaan. Voor verharding van meer dan 150 vierkante meter is een bouwvergunning nodig. Een beetje schaamtelijk toch als je als openbaar bestuur je eigen regels vergeet, stelde de Herzeelse oppositie. De weken daarvoor hadden we ook al geleerd dat dergelijke werken niet op een bestuursvergadering (College van Burgemeester en Schepenen) beslist wordt. Van Damme kon hierin volledig autonoom beslissen.

 

Op de gemeenteraad van Herzele regende het dan ook tussenkomsten uit de oppositiefracties rond dit punt. Schepen Van Damme verdedigde zich door te zeggen dat het echt wel om een voorlopige oplossing ging: “Er zit zelfs geen kleeflaag onder het asfalt . Binnenkort zijn er daar Aquafinwerken. Dan gaat alles er uit en worden de kasseien netjes terug geplaatst.”

 

Volgens Van Damme zouden die werken volgend jaar al plaats vinden. LEEF! liet voor alle veiligheid dit principe stemmen. Er is al zoveel beloofd in Herzele…

 

Filip De Bodt

 

Heraanleg N42 stevig besproken op de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van Herzele is woensdag het debat over de heraanleg van die N42 nog eens stevig besproken. Zowel de afschaffing van een aantal buurtwegen in de omgeving van de weg als het gemeentelijk bouwadvies stonden op de agenda. Enkel LEEF! stemde tegen de aanleg van de nieuwe weg en de afschaffing van de buurtwegen.

 

 

Burgemeester Van Tittelboom probeerde hem eerst in de geitewollensokkenhoek te duwen door te stellen dat diens jarenlange verzet tegen de N42 te maken had met zijn persoonlijke naïeve voorliefde voor bloemetjes en bijtjes.

 

De Bodt maakte brandhout van die achteloze verwijten door de afschaffing van de buurtwegen langsheen de N42 's duidelijk in de bredere context te plaatsen: hij stelde dat het dossier van het nieuwe tracé van de N42 er een is uit de middeleeuwen. Dat wordt bevestigd door gedegen mobiliteitsexperten; vorige week nog door de Vlaamse bouwmeester, Leo Van Broeck, die stevig van leer trekt tegen zinloze wegenprojecten waarmee de oude politiek blijft hopen op kiezers voor het volgende zitje. Ook volgens de Bouwmeester kan een nieuw tracé niets anders teweegbrengen dan dat het mobiliteitsprobleem zich verplaatst. Voor een oplossing zorgt dat niet.

 

Bovendien stelt ook Europa klaar en duidelijk dat wegenprojecten die zorgen voor een vermeerdering van de CO2-uitstoot door toename van verkeer, uit den boze zijn. Het hele bouwplan voor het nieuwe tracé steunt op een Milieu Effecten Rapport dat dateert uit 2006.

 

In zijn intro op de fouten in het dossier schoot Filip ook met scherp naar de Geraardsbergse burgemeester De Padt: deze laatste had een petitie opgezet, samen met zijn kameraden van VOKA, om ook vanuit Geraardsbergen te pleiten voor de afschaffing van de buurtwegen in Herzele. Op een totaal van pakweg 2800 ondertekenaars van de petitie, werden er slechts een driehonderdtal uit Herzele geteld. De rest van de tegenstanders van het behoud van de buurtwegen in Herzele, die kwamen grotendeels uit ... Geraardsbergen. De Padt zou beter voor eigen deur vegen en de onveilige Astridlaan oplossen in zijn eigen stad.

 

De Bodt was die kwestie van het afschaffen van de buurtwegen -want daarover ging de gemeenteraad tenslotte: die moeten eerst afgeschaft vooraleer het bouwplan kan starten- ook 's bij Trage Wegen vzw gaan navragen: ook daar stelde men dat het eerst afschaffen van buurtwegen om er daarna (misschien, want dat is helemaal niet verzekerd, zoals dat ook door andere gemeenteraadsleden was gesteld) een fietsbrug of -tunnel aan te realiseren, ongezien is in hun lange geschiedenis van het ijveren voor trage wegen.

 

In zijn slotbetoog haalde De Bodt aan dat het idee van de hele gemeenteraad voor de heraanleg van de n42 waardeloos is. Niet in het minst omdat de hele samenleving toe is aan de nodige ommezwaai naar een duurzame, inclusieve samenleving, met minder beton, minder vervuilende industrie en een bewuster mobiliteitsgedrag. Want die climax van beton- en asfaltgieterij heeft er mede voor gezorgd dat er bij de minste regenval opnieuw overstromingen zijn, dat onze lucht niet meer te ademen valt en dat al onze open ruimte op is.

 

Hij finaliseerde dat dit een verrot dossier is, waar fout na fout is opgestapeld; dat er telkens weer pleisters bijkwamen om andere fouten te verdoezelen. Het hele dossier is er een van twee snelheden waarbij alles wordt opgeofferd om toch maar de bouwplannen van het nieuwe tracé ten uitvoer te kunnen brengen, onder het mom van de economische ontsluiting, die helemaal niet zeker is: deze weg is geen garantie om meer bedrijven naar zuid-oost-vlaanderen te lokkken, die zouden kunnen zorgen voor extra werkgelegenheid.

 

Waar de heraanleg van deze weg wel kan voor zorgen is dat het een nieuwe verkeersas kan vormen van het Vlaamse binnenland naar Frankrijk toe, waardoor het enkel meer verkeer en dus vervuilde lucht, lawaai en milieuvernieling met zich zal meebrengen in de hele wijde regio van Zuid-Oost-Vlaandderen, met alle gevolgen van dien op de samenleving.

 

“Alle partijen hebben zich vandaag gedragen als betonpartijen”, zegt De Bodt, de rekening wordt gepresenteerd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 

Wim Schrever

 

AFSCHAFFING BUURTWEGEN N42

 

Het dossier rond de afschaffing van de buurtwegen N42 is politiek één van de meest interessante dossiers van de afgelopen jaren te Herzele.

Bij de aanvankelijke aanvraag voor een bouwvergunning voor de N42 werd door Administratie Wegen en Verkeer de zoveelste fout gemaakt: men was vergeten de buurtwegen af te schaffen. Dat betekende dat de bouwaanvraag voor de weg ondertussen acht maanden stil ligt. Een kleine vergetelheid met grote gevolgen.

 

Uiteindelijk zag men de fout onder ogen en werd een openbaar onderzoek georganiseerd. De geruchtenmolen kon terug op gang gaan. Eerst wil ik graag eens 1 feit recht zetten: er werd beweerd dat ik alleen (zelfs zonder medestanders) een procedure wou lanceren om de N42 tegen te houden via het zoveelste juridisch gevecht. Een eigenaardig verwijt, vermits in een democratie tot nu toe elke burger het recht heeft om beroep te doen op de rechtsgang én bovendien de fouten in het dossier niet door mij nog enige andere tegenstander van de N42 gemonteerd zijn. Tenzij men er van uitgaat dat de administratie zelf tegen dit dossier is en daarom de ene fout na de andere maakt: bouwvergunningen voor een brug na datum, afgeschoten onteigeningsplannen bij gebrek aan motivatie en nu de buurtwegen…

 

Met veel gemak werd in de pers gewag gemaakt van politieke manipulatie. De burgemeester van Geraardsbergen, zélf de verantwoordelijke voor de zwartste stukken van de N42 (ongevallenlijst Astridlaan en Grote Weg Geraardsbergen) deed zijn duit in het zakje en kwam de Herzelenaren vertellen dat zij VOOR de afschaffing van de buurtwegen moeten zijn. Het VOKA zamelde handtekeningen in op alle industrieterreinen in deze regio. Een VOKA-man kwam zelfs op de regionale televisie vertellen dat hij op twee dagen tijd méér handtekeningen ingezameld had dan de mensen die wilden dat de buurtweg zou blijven bestaan.

 

Laat ons daarom alles eens duidelijk stellen: Voor de afschaffing van de buurtwegen werden 2833 positieve bezwaarschriften opgehaald waarvan 327 uit Herzele. Er zijn 2422 negatieve bezwaarschriften waarvan 1272 uit Herzele. Mag ik dan ook alle betrokkenen die verkeerde informatie verspreid hebben naar de pers dan ook vragen om deze vooralsnog recht te zetten? Het zou van moed getuigen om zijn eigen fouten en leugens te erkennen. En wil men in de toekomst stoppen met de man in plaats van de bal te spelen?

 

Gemeentebestuur Herzele

 

Het gemeentebestuur van Herzele deed wat men in zulke omstandigheden moet doen: het ging in overleg met de betrokken partijen. Mijn appreciatie daarvoor!

 

Dat leidde tot het gekende compromis: er komt een studie voor de aanleg van een fietsbrug aan de Schonenberg (50 % gefinancierd door AWV, 50 % door de gemeente), de buurtweg aan de Vossenhoek wordt doorgetrokken tot de witte brug en er komen fietssuggestiestroken en een snelheidsverlaging voor de Schipstraat. Voor de Leugenstraat is er nul, nada, niets…behalve passeren langs het gevaarlijke Hollands complex dat men in de Schipstraat wil aanleggen.

Er zijn dan ook drie buurtwegen die niet moeten afgeschaft worden! Toch moet de gemeenteraad van Herzele zich vanavond uitspreken VOOR de afschaffing van deze buurtwegen. Een totaal onbegrijpelijke zaak in de logica van elke burger.

 

Er zit wel een andere logica achter: er is een fout gemaakt en men wil ze wat repareren zonder ze recht te trekken. De N42 moet er zo snel mogelijk door en daarvoor moet alles wijken! Vroeger was er enkel geld voor de aanleg van een autoweg, na tientallen jaren is er plots wel ruimte voor deftige fietsverbindingen. Men gaat er zelfs bijkomend voor onteigenen.

 

Tegelijkertijd keurt de gemeenteraad een engagementsverbintenis goed en is er een brief van Minister Weyts die dit engagement onderschrijft.

 

Politieke besluitvorming bestaat normaal gezien uit bouwvergunningen, Ministeriële besluiten, budgetten enz… maar wordt in dit dossier vervangen door engagementsverklaringen en persmededelingen.

 

Graag wil ik daarbij een aantal vragen stellen:

 

-Wat gaat men doen als die studie negatief uitvalt?

-Wat als de provincie of anderen de engagementsverklaring schrapt omdat de gemeente zich uitspreekt over zaken die de hare niet zijn?

-Wat als minister Weyts geen minister meer is in 2019?

-Wat als één van de toekomstige onteigenden zich verzet? Er werd rondgestrooid dat het om makkelijke onteigeningen zal gaan, vermits het om openbaar nut gaat. De onteigeningen voor de N42 zelf zijn zogezegd ook van openbaar nut. Hoe lmang hebben ze geduurd?

-Wat als de bouwvergunning voor de fietsbrug of verharding van een aantal wegen er niet komt?

-Wat als de budgetten van één van de partners ontoereikend zijn? Op hoeveel wordt de kostprijs geraamd?

-Denkt men dat men die engagementsverklaringen gaat terugzien in de effectieve bouwvergunning voor de N42?

 

Ik bevroeg mij bij de vzw Trage Wegen en bij de juridische consulenten die al jaren her dossier van de N42 behartigen. Volgens hen is er geen enkele reden om een buurtweg af te schaffen als die blijft liggen. Bovendien uitten ze grote twijfels tegenover de rechtsgeldigheid van een besluit waarin engagementsovereenkomsten vermeld worden.

 

Ik vrees dan ook dat men hier een kat in een zak koopt. En, laat mij dat zeggen, dit gaat niet over vertrouwen hebben in het woord van een burgemeester of schepencollege. Dit gaat over een krom dossier met twee snelheden: de bouwvergunning voor de N42 zal (als er geen juridische obstakels meer zijn) misschien binnen een jaar binnen zijn, de bouwvergunning voor een brug niet. De Leugenstraat blijft met zijn miserie zitten maar wordt achter gelaten als een weeskind.

 

Ik ben tegen de afschaffing van de buurtwegen aan de N42 en ik zal dat dan ook blijven. Als tegenstander voor iets zijn omwille van een paar vage papieren en beloften, dat is aan mij niet besteed. Er is maar één oplossing die te vertrouwen is, dat is het N42 dossier aanpassen en daar voor 1 keer geen fouten in maken. Ik vrees evenwel dat men nu in een oud euvel aan het hervallen is.

 

Het vertrouwen in de klassieke politieke partijen is, getuige alle verkiezingen in West-Europa, zoek! Men moet maar verder gaan met deze manier van politiek bedrijven, deze politiek van beloften en kromme dossiers. Ik hoop dat allen daar ook durven aan denken als ze straks over dit dossier stemmen.

 

BOUWVERGUNNING N42

 

Na dertig jaar discussie wordt vanavond ook een bouwvergunning toegekend voor de omlegging van de N42. Dus is het toch even tijd om ook daar nog een woordje over te wisselen.

 

Voor alle duidelijkheid: iedereen die tegen deze omlegging is beseft heel goed dat de verkeersveiligheid op de bestaande N42 beneden alle peil is. Het probleem wordt erkend, de oplossing verschilt. Al lang wordt door de bewoners die het slachtoffer zijn van de omlegging gepleit voor een compromis: een aanpassing van de bestaande weg naar verkeersveiligheid toe én gebruik van een nieuw bescheiden tracé voor fietsers en tractoren.

 

Wat hier het meest ontbreekt is een totaalvisie op mobiliteit voor de ganse weg. Men gaat hier een stukje omleggen op twee rijvakken en in Oosterzele een baan realiseren met vier rijstroken. De bestaande flessenhalzen in Geraardsbergen én aan het ronde punt te Wetteren blijven behouden. We gaan dus allemaal sneller die twee punten kunnen bereiken, en daar gaan we onze krant kunnen lezen in de file! Verontrustend is dat de Administratie Wegen en Verkeer een studie bestelde waarin men zelf zegt dat men het rond punt in Wetteren niet kan én mag aanpassen, omdat men anders op de E40 zelf in de file gaat staan.

 

De laatste weken maakte ik vrij veel debatten mee met auteurs, mobiliteitsspecialisten en zelfs de Vlaamse bouwmeester die eensgezind aanbrachten dat dit soort van projecten in een tijd van autodelen, klimaatuitdagingen, innovatieve ondernemingen enz. tot het rijk van de middeleeuwen behoort en alle mogelijke verzet verdienen om ze in het belang van de toekomst van de planeet te laten afvoeren.

 

Waarom?

 

-qua economische ontwikkeling brengen ze niets meer bij: de schade die veroorzaakt wordt door de dagelijkse files in Europees fileland nr. 2 België, is nu al veel groter dan de winst van mogelijke kleine economische projecten.

 

-de verkeersveiligheid verbetert er niet door: de ongevallencijfers van de N42 bewijzen dat er nog méér zwarte punten zijn op de rechtgetrokken stukken dan op het oude tracé. Triestig idd. nog meer! De ongevallen worden immers nog méér verlegd naar de andere stukken én er komt een gevaarlijk Hollands complex bij in de Schipstraat. Bij mijn weten zijn daar, na de scherpe bocht, niet eens verkeerslichten voorzien.

 

Om die twee redenen deed men het toch? Verder zijn er de bijkomende argumenten of vragen:

 

-wat met de woonkwaliteit van de omwonenden van de omlegging? Of zijn dat mensen die niet meetellen?

 

-wat met één van de mooiste en toeristische landschappen waar Herzele nog over beschikt?

 

-wat met de kwaliteit van het milieu waar wij in leven? Hoeveel fijn stof kan er nog bij? Af en toe werd er in dit dossier gesteld dat er minder fijn stof gaat zijn, na de omlegging van de weg. Men gaat er dan vanuit dat er niet méér verkeer komt door de aanleg van een nieuwe fautostrade? Door een nieuwe weg die men van Nederland naar Frankrijk wil ombouwen? De effecten ervan worden nog vergroot doordat op de andere verbindingswegen tol gevraagd wordt aan de vrachtwagens. Nu al zie je dat het vrachtwegenverkeer daardoor toeneemt hier. Wanneer gaat iemand dat eens aankaarten in het Vlaams Parlement? Wat met de stofvrije gebieden, zoals de vallei in kwestie? Zegt Europa niet dat er nergens nog stof mag bijkomen?

 

-wat met een achterhaald milieuëffectenrapport dat dateert uit 2006? Is precies om die reden de Antwerpse Oosterweelverbinding niet door de Raad van State afgekeurd? Zodat men daar eindelijk gekozen heeft voor een intendant die moet overleggen met alle partijen?

 

-wat met de mobiliteit in onze gemeente? Met het aantrekken van nog méér auto’s? Herzele, Borsbeke en Hillegem staan nu al op zijn kop omwille van foute mobiliteitsbeslissingen? Hoeveel wil men er nog méér? Waar rijden meest auto’s? Op de Provinciebaan N46 of op de N42. Moet er dan geen ring komen, langs de Provinciebaan, zo ergens van boven aan de Pastorijstraat?

 

-hoeveel verharde oppervlakten moeten er in dit overstromingsland nog bijkomen? Hoe lang nog gaat men kiezen voor koning auto in plaats van voor degelijk openbaar vervoer?

 

Kortom, dit is een middeleeuws dossier dat al dertig jaar ligt te rotten. Een dossier dat zo lang aansleept kan alleen recht getrokken worden door een gedragen alternatief dat door de ganse bevolking gesteund wordt.

 

En ook hier gaat het niet om een dossier dat door één vereniging, mens of wat weet ik veel tegen gehouden wordt. Ook in dit dossier zijn er 624 negatieve bezwaarschriften en 47 positieve. Aan de politici om te kiezen voor een dossier dat nog méér miserie teweeg brengt dan het er op lost of voor een nieuwe aanpak waarin de veiligheid en levenskwaliteit van iedereen (de bewoners van de bestaande weg én de anderen) prioritair is.

 

Filip De Bodt, Gemeenteraadslid LEEF!

26/04/17

 

Persmededeling LEEF! 08/03/17

 

De Intercommunale Land van Aalst wil een boordcomputer installeren in de camions die de huisvuilophaling doen. Daarmee wil men de rondes beter op mekaar doen aansluiten, berichten kunnen doorgeven en onmiddellijke problemen oplossen.

LEEF! heeft niets tegen technologie maar kreeg het arbeidsreglement onder ogen waarmee deze installatie gepaard gaat. Het arbeidsreglement werd aangepast: “De boordcomputer wordt niet gebruikt voor systematische controle op de arbeid. Alleen als er ernstige aanwijzingen zijn die een laakbaar, ongepast of verboden gedrag doen vermoeden…of als er bijzonder omstandigheden zijn…worden het systeem en de verzamelde data als bewijs gebruikt. Het boordcomputersysteem mag in principe geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg hebben.”

 

Wij vragen ons af wat dergelijke termen betekenen. In principe? Wat is laakbaar of ongepast gedrag? Alweer een reglement op basis van een vermoeden? Op basis van een vermoeden is alles toegelaten? Blijkbaar krijgt het idee van Theo Francken om mensen op basis van vermoedens aan te pakken hier navolging. LEEF! vindt dat dit niet kan. We zijn gelukkig nog een rechtsstaat waarbij actie tegen mensen op basis van vermoedens niet kan getolereerd worden.

 

Het wordt een tendens in onze maatschappij om werknemers aan de hand van computers en camera’s te controleren. Voor ons is dit een verwerpelijke strategie die de mens ondergeschikt maakt aan computers.

 

LEEF! vraagt dat het arbeidsreglement aangepast wordt waarbij voor ons één eenvoudige zin volstaat: “De boordcomputer wordt niet gebruikt voor controle op de arbeid en mag geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg hebben.”

 

Filip De Bodt

Gemeenteraadslid LEEF! Herzele

0496/718472

 

Meer Nieuws

BUITELING: QUO VADIS?

 

De sector van de kinderopvang is volop in beweging, zowel in Herzele als elders. Vlaanderen wil bij monde van Minister Van Deurzen een nieuw decreet maken en vertrekt van de volgende principes: “een kindgerichte, speelse uitdagende omgeving, afgestemd op de eigenheid en de interesse van de kinderen.” Om dat te verwezenlijken wil men een gelijke behandeling van elk kind, ruime mogelijkheden en een degelijke kwalitatieve werking..

 

In Herzele hadden we voorheen een gedecentraliseerde kinderopvang, een unicum in de streek. De omliggende gemeenten als Zottegem en Erpe-Mere, hebben dit nooit verwezenlijkt. Een luxe misschien, maar dan een luxe die ten goede komt aan het kind en die in sociaal moeilijke tijden aan de ouders alle kansen biedt om een job te zoeken. Iets waar de diverse meerderheden, van lokaal tot nationaal, toch de mond van vol hebben. Het is al ‘activeren’ en ‘werken’ wat de klok slaat.

 

Bezuinigen.

 

LEEF! begrijpt dat er bezuinigd wordt. Maar niet ten koste van alles, wel in alle openheid en via maatschappelijke discussie met alle betrokken.

 

Wat De Buiteling betreft hebben we er het raden naar. Toen men in Herzele besliste om de opvang tijdens de vakantie te centraliseren, was de stellig van de schepen nog dat er niks ging verdwijnen en dat men er niet wilde op achteruitgaan. Vandaag zien we dat we er op zijn minst op achteruit gaan. Vandaag stel ik mij de vraag wat de echte bedoelingen zijn van de schepen of het college. In elk geval: uit de verslagen van schepencollege of de debatten op de gemeenteraad kan ik het niet afleiden. Men weet allicht dat LEEF! een gloeiende hekel heeft aan sluipende besluitvorming.

 

Hoe staan we er voor?

 

Het grootste deel van onze kinderopvangplaatsen in de deelgemeenten is verhuisd naar scholen. Kinderen worden er al dan niet in containers opgevangen. De opvangplaatsen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die er binnen wil.

 

Op sommige plaatsen is er grote chaos: ingeschreven kinderen melden zich aan, tegelijkertijd komen anderen het lokaal of de container binnen die op een bus wachten. Méér dan twintig kinderen moeten soms opgevangen worden door 1 personeelslid. Wat als de ene buiten wil spelen, de andere niet? Als er een kind in de problemen geraakt? Een Buiteling moet plaats maken voor een noodopvang (St.-Lievens-Esse) en de mensen worden een paar dagen op voorhand verwittigd en mogen hals over kop gaan lopen met hun gerief.

 

De organisatie kan een even grote chaos genoemd worden: op de ene plaats zijn er geen werkingsmiddelen of zorgtafel. Soms gebruikt men een speelplaats volledig, soms niet.

 

Personeelsleden worden opgeroepen voor minder dan twee uur arbeidstijd. De vakbonden hebben het dossier geagendeerd op het overleg. Ik wil nog eens benadrukken dat ik hier vb. in de verslagen van het schepencollege niks over lees. Daar zijn maar twee mogelijkheden voor: ofwel handelt iemand hier volledig op eigen houtje, ofwel houdt men het potje gedekt.

 

Waar willen we naartoe?

 

Op zich heb ik er geen probleem mee dat de opvang vereenvoudigd wordt en dat men samenwerkt met scholen. Volgens bestaande wetteksten moet men volgens VVSG wel aan een aantal voorwaarden voldoen om zijn erkenning te behouden:

 

-er moeten twee binnenruimten zijn

-de regel van 1 personeelslid per 14 kinderen blijft

-de brandbeveiligingsnormen en die voor buitenspeelpleinen liggen anders

-de opvang moet volledig kunnen afgesloten worden (recente wetgeving na een aantal incidenten met indringers)

 

Aan geen van deze voorwaarden wordt in Herzele voldaan. Hebben wij contracten met die scholen vb?

 

Dan is de vraag: willen we aan die regels nog voldoen en ook onze buitelingen in de deelgemeenten gesubsidieerd krijgen of gaan we over naar een gemelde opvang, die aan geen regels moet voldoen en ook geen subsidies krijgt?

 

Is hier een beslissing over gevallen? Zo ja, waar? Door wie? Waarom zonder inspraak van de gemeenteraad? Heeft men bij die beslissing alles afgewogen? Heeft men nagekeken of men alle mogelijke subsidies (inkomens gerelateerde subsidie, binnenruimtes, flexibele openingsuren?)

 

Of wat diepgaander: Is hier nog sprake van een kwaliteitsvolle opvang? Worden alle kinderen gelijk behandeld? We zijn nu erkend als ‘Huis van Het Kind’. Hoe gaan we daar mee om?

 

En ook: Denken we het in de toekomst met dit soort van regeling te halen? Als ik mensen op Kind en Gezin contacteer, dan is hun antwoord: voorlopig wel, maar of dat zo zal blijven (het gebrek aan voorwaarden bij gemelde opvang) is zeer twijfelachtig

 

Sinds men met prijzen en locaties beginnen morrelen is, nam het aantal kinderen in onze opvang met 10 % af. Het aantal inwoners steeg in dezelfde tijd van 17.138 naar 17454 of met 18,5 %. Die daling is dus dubbel zo erg als men zou denken. Onze opvangcapaciteit en het gebruik ervan zou moeten flink stijgen in plaats van dalen.

 

Als die daalt dan betekent dat dat we er minder en minder in slagen om onze inwoners bij te staan in hun leven tijdens de crisis, de activering en het alsmaar meer en langer werken.

 

Graag kreeg ik eerst de beleidsvisie van de Schepen op dit vlak. Daarna stel ik voor het debat te openen en te bekijken op welke manier we in Herzele opnieuw een kwaliteitsvolle kinderopvang kunnen organiseren.

 

Tenslotte wil ik volgende tekst ter stemming leggen:

 

"De gemeenteraad van Herzele stelt een kwaliteitsvolle kinderopvang te willen behouden, die meer betekent dan een gemelde opvang. De gemeente wil er verder in investeren. De gemeenteraad richt een commissie op (naar analogie rusthuis OCMW) die de problematiek van nabij opvolgt"

 

Filip De Bodt

Gemeenteraadslid LEEF! Herzele

 

DE HERZEELSE CENTEN NA DRIE JAAR BELEID

Ik ging eens kijken naar de rekeningen van 2012 en 2015 om te kunnen uitmaken van waar onze inkomsten komen en waar onze uitgaven naar toe gaan.

 

Inkomsten 2012:

 

Werking: 6,8 %

Belastingen: 58 %

Subsidies + dividenden: 31 %

 

Inkomsten 2015:

 

Werking: 4 %

Belastingen: 58 %

Subsidies: 33 %

Varia: 5 %

 

Uitgaven 2012 na omrekening: schuld eruit

 

Personeel: 52 %

Werking: 26 %

Subsidies: 21 %

 

Uitgaven 2015:

 

Personeel 44 %

Werking: 27 %

Subsidies: 24 %

Varia: 5 %

 

EEN AANTAL OPMERKINGEN:

 

Bij de inkomsten:

 

-Wij halen minder inkomsten uit onze eigen werking dan voorheen: 6,8 % in 2012 tegen 4 % nu. Minder verkopen en zo dus. Aan wat is dat te wijten? Er zitten nochtans forse stijgingen bij een aantal verbruikers in de sociale sector: kinderopvang, buiteling… Ook in de jaarrekening 2015 zien we die in de overzichtstabel op p. jaarlijks zakken:

 

-Belastingen blijven ondanks de verschuivingen ongeveer op hetzelfde procentueel niveau. In absolute cijfers zijn ze gestegen.

 

-We krijgen iets meer subsidies van andere overheden dan in 2012.

 

 

Bij de uitgaven:

 

-Personeel is de verliezer: 8 % minder uitgaven. Dat komt allicht door de personeelsstop én de afdanking van zieke personeelsleden. Daardoor zitten wel een aantal diensten op hun tandvlees (milieu en ruimtelijke ordening vb.)

 

-Werkingskosten blijven ongeveer dezelfde. Men zegt wel dat ieder blad papier twee keer omgedraaid wordt, maar allicht kan men daar weinig verschil in maken zonder grondig in te grijpen rond vb. energie, betere aanbestedingen, goedkopere inkopen.

 

-Ondanks de blokkering van de OCMW-uitgaven en het terugdringen van de energiesubsidies, stijgt het aantal subsidies dat we geven lichtjes. Er zijn nochtans niet speciaal nieuwe dingen ingevoerd. Enig idee?

 

Wanneer komt de AGB-rekening? Een aantal uitgaven en inkomsten zitten daar in. Het zou best zijn beide rekeningen op dezelfde gemeenteraad voor te leggen.

 

Hoe schat men nu de verkoop van grachten en rioleringen in? Hoeveel beïnvloedt dat de rekening?

 

Het valt ook wel op dat het eerste deel van de rekening (de beleidsdoelstellingen) er zéér wit uitziet. Ze worden, met uitzondering van het financiële niet gehaald. Er komen dus nog drukke jaren.

 

De Herzeelse schuld zakt, maar dat is dan grotendeels door de nieuwe techniek van de SWAPS. Graag iets meer uitleg daarover. Historisch is die niet, een aantal gemeenten gingen op dit Belfiusvoorstel in. Een SWAP is een overeenkomst waarbij een interest geruild wordt. Hoe zit de deal in mekaar? Ik ruik hier mogelijks wat Eandis-buskruit. Ik vroeg gisteren ook de overeenkomst op, maar kreeg ze voorlopig niet.

 

Filip De Bodt

Gemeenteraadslid LEEF!

 

LEEF! is blij dat er op basis van de geleverde kritiek verder nagedacht werd of het GAS-reglement van Herzele-Zottegem-Sint-Lievens-Houtem. Ook al vond men de kritiek overtrokken of niet gepast, het heeft toch weer wat vooruit geholpen. LEEF! blijft zich vragen stellen over de noodzaak van dit soort reglement omdat wij vinden dat de maatschappij méér en méér aan regels onderworpen is. Ik ben er vrij zeker van dat het merendeel van de aanwezigen hier méér dan één gasboete zou opgelopen hebben in zijn of haar jeugd. En ik zou zeggen, gelukkig maar!

GAS TERUGNEMEN

Het belangrijke principe, bemiddeling eerst in plaats van boete eerst, werd in dit reglement geschoven en dat is een grote geruststelling. Dat een aantal zaken, die door de wetgever afgeschoven werden naar de gemeenten, geregeld worden is ook logisch. We zien bovendien dat Herzele in het overleg met de andere gemeenten een goede positie ingenomen heeft. Er is dus goed werk geleverd.

 

Ik vind dat men zo een reglement met de nodige voorzorg moet lezen. Die voorzorg, dat betekent dat het geen argument is om te stellen dat men het reglement soepel gaat gebruiken. Ik heb zelf al ervaren dat men dat idd. doet. Maar wat als er een politiecommissaris of burgemeester opduikt, die dat niet doet? Een soort De Wever?

 

Ook blijven in het huidige reglement nog een paar onduidelijkheden of scherpe kanten zitten:

 

-Elk geluid dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners te verstoren, is verboden. Wat met een buurman die klacht neerlegt omdat er teveel gelachen wordt op het terras? Wat met burenruzies?

 

-Behoudens melding aan het gemeentebestuur, zijn muziekactiviteiten in de openbare ruimte verboden. Dus, een straatmuzikant die even de markt komt opfleuren met zijn viool, moet dat eerst aan het gemeentebestuur gaan melden. Hoe moet die mens dat weten? Moeten we dit soort van activiteiten niet stimuleren in plaats van reglementeren. Ik stel voor om daar het woord ‘versterkte’ aan toe te voegen. Laat je versterker thuis dus, maar kom gerust met je gitaar op een terras zitten. Muziek verzacht de zeden! Iemand mag ons wel met zijn luchtdrukkanon storen vanaf 8 uur ’s morgens. Dat is economie natuurlijk en die krijgt altijd een voorkeursbehandeling.

 

-Om affiches toch op een overzichtelijke manier te kunnen aanplakken, geeft de bestuurlijke overheid je graag hiertoe de mogelijkheid, de plaats en de vergunning. Gewoon even aanvragen. Gaat Herzele dan eindelijk plaatsen voorzien? En kan men niet zeggen dat dit dan moet gebeuren op de voorziene plaatsen? Aanvragen? Is er eigenlijk een reden voor om zoiets te doen aanvragen?

 

-Het is verboden te zwemmen in de openbare vijvers: Hoeft dit echt? Schrappen.

-Elke jachtdaad of visvangst is verboden in alle openbare parken en vijvers: dit artikel is eigenlijk onwettelijk, want wie een visvergunning heeft mag vissen in openbare wateren. Als men dat toch wil verbieden, dan moet men het verbieden in gemeentelijke vijvers of verbieden zonder visvergunnig.

 

-De begeleider van een hond dient de uitwerpselen van het dier op de openbare weg of het openbaar domein te verwijderen en moet bijgevolg in het bezit zijn van de nodige middelen hiervoor. Akkoord maar wat met privé-domein? Een oprit?

 

-De organisatie van manifestaties en andere activiteiten op het openbaar domein of in de open lucht, is onderworpen aan een machtiging van het gemeentebestuur. De aanvraag moet schriftelijk en minstens 3 maanden voor de geplande datum ingediend worden. Ook akkoord in het algemeen, maar wat met een manifestatie als een herdenking van terreurslachtoffers, een actie rond een actueel thema? Ik denk dat men hier ruim de tijd neemt voor het geval er een veiligheidsplan dient opgemaakt te worden. Dan zou ik zeggen: voeg dat toe of maak een uitzondering voor maatschappelijke en politieke activiteiten. In de politiezone Scheldeland mag men vijf kalenderdagen tevoren een aanvraag doen. In Oostkamp houdt men het op 48 uur voor politieke manifestaties en twee maanden voor evenementen die te plannen zijn. In Kinrooi is het zes weken. In Deinze en een tiental andere gemeenten houdt men rekening met het aantal personen.

 

GELD VERDIENEN MET AFVAL

 

Het jaarverslag van ILVA leert ons één en ander over Herzele. Tien jaar geleden waren wij koploper in afvalbestrijding, sorteren en vermijden. We hadden een gemeenteraadscommissie die een beleid uitstippelde en in een dik rapport goot. Dat was de start van acties rond kippen houden als afvaleters, compostmeesters, infodagen- en acties op school enz. Het leverde ons een puik resultaat op én infoborden aan de ingang van de gemeente waarop stond hoe goed wij wel waren. Die tijden zijn ver vervlogen. Volgens het ILVA-jaarverslag produceert Herzele nu, met 431 kg per inwoner, het derde meeste afval (na Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem) van het samenwerkingsverband. We staan op nummer drie in een rangschikking van 15. Of beter gezegd, nr. 12. Qua restafval doen we het nog heel goed? Maar vooral in GFT-afval kregen we een deuk. We produceren 99,7 kg per inwoner en laten enkel Sint-Lievens-Houtem voorafgaan.

 

We merken dus dat het ontbreken van een schepen voor leefmilieu hier toch wel enige gevolgen nalaat. Zonder iemand die daar apart een beleid rond voert, verslapt de aandacht.

 

Tijd dus om de draad weer op te nemen en iets te doen. Niet enkel om de mooie groene ogen van vrouwe natuur, maar om de harde financiële werkelijkheid. Herzele heeft weinig geld, maar het geld ligt eigenlijk voor het rapen:

 

Er wordt gemiddeld gerekend dat de verwerking van 1 ton afval 120 tot 200 € kost. Als we Herzele op het gemiddelde van ILVA krijgen, dan produceren we 527 ton minder afval (31 kg. Per inwoner per jaar). Bij een minimumprijs van 120 € per ton komen we op een besparing van 63240 € per jaar. Besteedt de helft daarvan een infocampagne en je wint nog 189.720 € op een legislatuur van zes jaar!

 

GELD VERDIENEN MET AFVAL 2

 

Er zijn natuurlijk ook anderen die willen geld verdienen met afval. In het jaarverslag stelt ILVA dat de overeenkomst met kringloopcentra danig onder druk staat. De privé-sector probeert de overeenkomsten met de kringloopcentra in het kader van de discussie rond het afvaldecreet open te breken. Zij willen ten allen kante gelijk wat inzamelen, met chaos als gevolg. De kringloopcentra doen nu aan lokale sociale tewerkstelling en lokaal hergebruik. Privé-partners exporteren meestal de ingezamelde kleren naar het Oostblok, met méér kilometers en klimaatschade als gevolg. ILVA is niet zo duidelijk rond wat er nu precies aan het gebeuren is. Kennen onze vertegenwoordigers iets méér van dit verhaal? Ik stel ook voor dat we eens een positieve brief schrijven naar een intercommunale, in dit geval om ILVA uitdrukkelijk te steunen.

 

Filip De Bodt

LEEF!

 

Naar een concreet Herzeels engagement voor het klimaat!

 

We kunnen er niet naast kijken: iedereen voelt dat er wat loos is rondom ons: stormen nemen toe, winters zijn geen winters meer. De planeet heeft het moeilijk en stevent volgens de wetenschappers van het IPCC op een catastrofe af als we de temperatuurstijging niet beperken tot max. 1 ° C.

 

In Parijs heeft de wereld na lang twijfelen een eerste maar onvoldoende stap gezet die de vroegere afspraken van de Kyotoakkoorden moet vernieuwen.

 

Tot nu toe heeft Herzele ter zake geen engagement genomen, wat toch een beetje pover is voor wereldburgers.

 

Wel houden we sinds een aantal jaren statistieken bij van ons energieverbruik, hebben we zonnepanelen op de Steenoven, re-lighten en isoleren we wel iets. We doen dus wel iets, maar van een consequente georganiseerde aanpak is geen sprake.

 

Voorlopig behalen we dan ook een aantal kleine resultaten. Goed, maar onvoldoend eom ons energieverbruik tegen 2020 met 20-30 % te reduceren. Twintig procent, dat is het cijfer die de Europese Unie vooropstelt, dertig is het percentage dat volgens wetenschappers dichter bij de waarheid ligt om die temperatuurstijging te beperken.

 

Op ons elektriciteitsverbruik hebben we volgens de (overigens degelijke) brochure die het personeel opmaakte nog een goed zicht:

 

Verbruik 2013: 619.218 Kwh

Verbruik 2014: 570.731 Kwh

Doelstelling 2020 – 20 %: 495.375 Kwh

Doelstelling 2020 – 30 %: 433.454 Kwh

 

De stappen die we tot nu toe voorwaarts gezet hebben zijn voor de helft afkomstig van het aanpakken van een aantal grote projecten (Steenoven). De andere helft is eenvoudigweg afkomstig van het sluiten van een aantal gebouwen (GBS Hillegem, Pastorij Steenhuize, KBO Steenhuize). We mogen verwachten dat de opening van een nieuwe sporthal de cijfers in 2016 opnieuw gaan op het niveau brengen van daarvoor.

 

Er is dus werk, werk en werk op de planken om Herzele wat te laten blinken op vlak van klimaat. LEEF! stelt voor dat wij het burgemeestersconvenant ondertekenen en concreet uitwerken. Er moe teen beleidsplan gemaakt worden dat op alle vlakken rekening houdt met wat wij op dit moment kunnen veranderen, als is het maar om de komende generaties ook nog wat lucht en adem te gunnen.

 

Er is veel te doen, maar het positieve is dat er ook veel kan gedaan worden. Een greep uit maatregelen in andere gemeenten:

 

-ondersteunen van een energiecoöperatie die inzet op hernieuwbaar

-fossielvrij investeren

-energiezuinig wonen

-slim de eigen gebouwen en het openbaar domein verlichten

-investeren in de interne mobiliteit

-isoleren van onze gebouwen

-auto- en fietsdelen stimuleren

-delen en hergebruik stimuleren (kringloop, repair-cafés etc…)

-een duurzaam lokaal aankoopbeleid lanceren

-lokale productie en korte keten stimuleren

-een gemeentelijk bos aanleggen

 

Meten is weten, zegt men dan. Het eerste wat we dan moeten doen is een nulmeting maken en met infrarood de verliesposten van Herzele bekijken. LEEF! stelt dan ook voor om ook deze stap vandaag al te zetten.

 

Filip De Bodt

 

Evendael 27, 9550 Herzele

België

 

 

CONTACT

Tel Filip: 053.63 14 85

© Copyright 2015. All Rights Reserved.